REFORÇ ESPECIALITZAT

Oferim un espai per a tots aquells alumnes de primària i ESO amb dificultats o trastorns d'aprenentatge, on al costat de professionals i d’un bon ambient de treball, treuran el màxim rendiment de les seves hores d'estudi.


L’objectiu del Reforç Especialitzat és:

  • Fer els deures
  • Preparació d'exàmens
  • Posar en pràctica les tècniques d'estudi
  • Potenciar l'autonomia de treball
  • Autocontrol de l’agenda i organització de les tasques escolars

Es treballa amb grups reduïts (màxim 5 alumnes) de manera coordinada amb els centres educatius, visitant els tutors dels alumnes trimestralment o amb la freqüència que cada alumne requereixi.

Es fa un seguiment continu de cada alumne per poder aplicar la tècnica educativa que millor s’adapti a les seves necessitats.

A més a més busquem solucions a les dificultats d’aprenentatge de cada alumne mitjançant tutories personalitzades per fomentar la motivació i l’interès per l’aprenentatge.