Al Centre Espiral la intervenció és totalment personalitzada i ajustada a les necessitats de cada persona, però sempre tenint en compte a la seva família i l’escola com entorn més proper.

 Els professionals dels centres treballen en la vessant cognitiu conductual, però incorporant altres enfocs terapèutics que ajudin a millorar el màxim rendiment de la intervenció.

COM TREBALLEM

A partir d’una visita inicial amb els pares es recull la informació sobre el motiu de consulta i es planteja el cas.

Posteriorment es realitzen unes sessions d’avaluació diagnòstica de les dificultats (psicològica, psicopedagògica o logopèdia) amb les proves i tests pertinents.

A partir d'aquí definim els objectius de la intervenció i marquem un pla de treball individualitzat acordat amb la família, l'escola i altres professionals implicats.

Apliquem les diferents tècniques i estratègies que afavoriran l’assoliment dels objectius que ens hem plantejat en el pla treball individual. Segons la demanda s’assigna el professional més adequat per tractar les necessitats plantejades.

 Periòdicament es fan visites de seguiment amb els pares i mestres per valorar els resultats que s’estan obtenint durant la intervenció i ajustar els objectius que calguin.

TERRASSA

Dilluns - Divendres

16:00 - 20:00

NAVÀS

Dilluns - Divendres

15:00 - 20:00

PUIG-REIG

Dilluns - Divendres

15:00 - 20:00