Establint vincles

Portar els fills a una escola és un fet transcendental i importantíssim per a les famílies. De fet, la tria d’escola sovint genera llargues reflexions i debats per als familiars de les criatures. Cada nucli familiar ens dóna, als especialistes de l’educació, la confiança i ens deixa durant l’horari escolar el seu tresor més preuat.

Afortunadament, la relació entre escola i família acostuma a ser fluïda i positiva, i en aquests casos tot és fàcil. Ara, en alguna altra ocasió, esdevé complicada, sorgeixen malentesos, recels, retrets i desconfiances. Per tal que això no succeeixi, des del punt de vista docent, és important veure cada infant en la seva globalitat, és a dir, prendre consciència no només de l’aspecte acadèmic, i vetllar per la seva àrea afectiva i emocional. Per tant, com a especialistes de l’educació és rellevant creure en la necessitat i desig de crear vincles segurs amb l’entorn que l’envolta. Per l’infant, hi ha entorn més important que el seu bressol familiar?

La disciplina pedagògica és de gran riquesa, ja que permet aquesta intervenció global, tant en les diferents àrees de desenvolupament de l’infant, com en els diferents relacions interpersonals dins l’àmbit familiar.

El desenvolupament de cada infant serà específic i concret segons les característiques que defineixen la seva situació familiar, entorn socio-cultural i escolar. En les diferents etapes evolutives de l’infant i adolescent es pretén coordinar els agents educatius, fer un bon assessorament i una orientació pedagògica adequada a cada necessitat.

Per tant, tots els agents educatius tenen un paper important i poden esdevenir activadors de canvis per aconseguir una millor qualitat educativa i una bona salut física i emocional.

Només d’aquesta manera podrem facilitar un bon creixement personal i també l’èxit de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. Així, la quantitat i la qualitat dels vincles entre l’escola i família serà de vital importància per aconseguir l’èxit educatiu.

Us deixem amb aquestes breus pinzellades de reflexió per fer-nos conscients de la importància d’aquests vincles.

Pilar Sayós Barcons

Mestra d’Educació Infantil

Psicopedagoga de l’Espiral