Quins són els passos que seguim des de l’Espiral davant un problema d’atenció i/o hiperactivitat?

El TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), és aquell trastorn que es caracteritza per la manca d’atenció, impulsivitat i/o sobreactivitat, i que suposa per a l’infant una afectació significativa en el funcionament acadèmic i social.

Quins són els passos que seguim des de l’Espiral Centre Psicopedagògic davant un problema d’atenció i/o hiperactivitat?

El primer pas és establir un diagnòstic. Per fer-ho realitzem una avaluació, tenint en compte la simptomatologia i la història personal. L’avaluació consisteix en conèixer la història de l’infant a través d’entrevistes als pares i mestres, i de l’observació al propi infant, així com l’administració de tests específics d’avaluació de l’atenció sostinguda, selectiva i dividida i de la resta de les funcions cognitives.  El diagnòstic és el pas més important, doncs la simptomatologia present en el TDA/H és similar a la d’altres trastorns (trastorn específic de l’aprenentatge, trastorn del comportament, trastorn de la son, etc.) i sovint aquesta es deu a una afectació emocional i no a un TDAH.

El tractament que seguim davant d’un diagnòstic de TDA/TDAH és de reeducació de les funcions cognitives, entrenament en organització, planificació i control del temps, tècniques d’estudi,  habilitats socials i autocontrol de la impulsivitat. Paral·lelament a la reeducació, portem a terme un treball psicològic per abarcar els possibles problemes emocionals derivats del propi trastorn i orientar als familiars i al centre educatiu.

Treballem de manera coordinada amb la família, el centre escolar, elcentre mèdic i el/la nutricionista, doncs el TDA/H és un trastorn que requereix una intervenció global

En el supòsit que el personal mèdic consideri necessari l’administració de tractament farmacològic, aquest sempre ha d’anar acompanyat d’un abordatge psicològic i psicopedagògic, i en tot cas, des de l’Espiral aconsellem descartar l’administració de fàrmacs si no s’ha fet un treball previ a nivell psicològic i psicopedagògic que així ho recomani, doncs considerem que la medicació ha de ser un últim recurs.

El treball que realitzem amb cada infant, tot i seguir unes línies genèriques, està planificat de manera individual en funció dels resultats i la informació extreta a l’avaluació. Per altra banda, cada infant evolucionarà de manera diferent, per la qual cosa realitzem avaluacions anuals per seguir aquesta evolució i adaptar el tractament a cada cas.Servei de psicologia infantil de l’Espiral Centre Psicopedagògic.